Årsmöte 2017

Sigrid Storråda FVSS

Kommer snart ny hemsida våren 2018

Årsmöte 2017

Verksamhetsplan

2017

 

 

Styrelsen för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda får härmed avge följande

Verksamhetsplan för verksamhetsåret

2017-04-01-2018-03-31

Arbetsdagar/Lördagsmys FVSS :

Arbetsdagar alla lördagar i Mars-April mellan 08.00-12.00

www.sigrid.se

 

 

Sjösättning:

Sjösättning planerad till den 8 april 2017 klockan 09,00 -16,00 , Välkomna .

Stora arrangemang:

6– 7 maj – Vårrundan – Konst- och hantverksrunda på Kinnekulle. Alla hantverks-butiker har förstås öppet; hantverk, konst och konsthantverk, traditionellt och trendigt, extra utställning i Gallerian. Vi finns både den 6 och 7 maj mellan 10.00 till 17.00 varje dag .Välkomna

Medlemstur/segeltur:

Vi kommer att erbjuda alla nya medlemmar en tur med skeppet, se kommande inbjudan.

Hemsidan: www.sigrid.se

Hemsidan hålls uppdaterad. Ambitionen är att den ska vara vår anslagstavla, där vi löpande kan informera medlemmarna om vad som händer och när det händer.

 

Utbildningar under 2017

Alla är välkomna att vara med i någon utbildning som Sigrid Storråda kommer att vi startar upp den 8 april med ISM för alla sjömän/kvinnor. Det handlar om säkerhet ombord och sjövett.

Publika turer under säsongen 2017

Vi börjar säsongen med den 6-7 maj med 1 tur lördag och en tur söndag ca kl. 12.00 samt ev. extraturer i samband med vårrundan på Kinnekulle, vi tar 180 kr vuxen och 40 kr barn till 16 år Köp på plats ...

Lidköpings hemsida www.lidkoping.se

 

Sigrid Storråda kommer att ligga vid Läckö slott i juli-aug månad . Se hemsida

Priser: Vuxen 240,-, Barnfamilj 600,- (barn upp till 16 år),

Kulturresor 8000,- upp till 15 personer och 240/person däröver upp till max passagerarantal.

 

 

 

 

Mera info se hemsida www.sigrid.se och Facebook

 

 

 

BIOSFÄRSSÄSONGEN april -okt 2017

Ekoturism Hyr oss för en tur eller vigsel ombord Sigrid Storråda

 

Underhållet av Sigrid Storråda finansieras till stor del genom att skeppet med besättning hyrs ut för turer. En tur kan vara ifrån ett par timmar lång. En höjdpunkt är när alla tillsammans ror det stora skeppet. Det är en stor upplevelse att att känna hur man är med och driver fram det 17 ton tunga skeppet. En guidning av skeppet brukar också ingå i turen. När du hyr skeppet bestämmer du själv ur äventyret ska se ut. Kombinera utflykten med en middag i vikingastil eller gör ett längre äventyr med övernattning på Lurö. Det går också att boka enbart en guidning av skeppet där det ligger i Blombergs hamn. Ring och boka en guide ...

 

BiosfärsVigsel ombord Sigrid Storråda

 

Vi kan erbjuda vigsel ombord Sigrid Storråda ,Priset är för en enkel vigsel ombord ca: 8000kr . Vi har ett tält (där skeppet finns på vintern) för 100 personer .Vi kan fixa cateringmat och fullständig lövning av skeppet .Ring för priser och idéer.

 

BiosfärsTurer av

Vikingaskeppet Sigrid Storråda

 

Enligt följande pris: Vi har ett grundpris på 8000 kr min 15 st ombord därefter 240 kr per person upp till 45 personer ,för en två timmars tur med guide hela turen och en skeppare som är godkänd av transport styrelsen samt inklusive tält för 100 personer och litet pentry med cateringmöjligheter.

För transport mellan två hamnar har vi speciellt pris, ring och hör .

Är ni bara 2 till 15 så kan man boka de allmän turerna som finns på "följ med Sigrid. Ring för att diskutera vidare charter och pris .

För skolklasser ges rabatt enligt särskild överenskommelse. Föreningen förbehåller sig rätten att ställa in vid dåligt väder.

 

 

 

 

Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda

 

FVSS

Föreningens säte: Blomberg

Organisations nr: 869001-0353

Telefon: 070-564 23 90 Bankgiro: 5846-7358

 

Ramslöksbacken 5 ”Blomberg”

531 95 Källby

Hemsida: www.sigrid.se E-post: fvss@sigrid.se

 

 

 

 

 

 

FÖRENINGEN VIKINGASKEPPET SIGRID STORRÅDA

 

ÅRSREDOVISNING

 

för räkenskapsåret 2016

 

Styrelsen för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 20160401 - 20170331

 

Årsmötet hölls den 5 mars 2016 på Blombergs BBS klubblokal kl. 18.00 - 21.00

 

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2016

 

 

Styrelsen har haft följande utseende:

Ordförande

Jonas Krantz

 

Vice Ordförande

Claes Engerström

Sekreterare

Marianne Sörensen

Kassör

Johnny Bengtsson

Ledamöter

Inge Jansson

Sofia Westerlund

Michael Lundqvist

Magnus Rönnesjö

Hanna Nilsson

Suppleanter

Ove Jansson

Revisorer

Bengt-Göran Andersson

Bert Månsson

Kerstin Carlsdotter, suppleant

Valberedning

Matts Johansson , Pelle Skårstedt

 

 

 

Ansvarsfördelning under året:

 

Årsmötet beslutade att låta styrelsen besluta om ansvariga personer inom de olika verksamhetsområdena:

 

Fastighet och anläggning:

Claes Engerström

Utrustning och certifikat:

Jonas Krantz / Michael Lundqvist

Skrov och trä:

Hanna Nilsson

Maskin, teknik:

Torvald Andersson / Inge Jansson

El och Energi

Jonas Krantz

Segel, rigg:

Ove Jansson / Inge Jansson

Trivsel (medlemsvård):

Sofia Westerlund

Web-master/Support :

Gustav Krantz

Charter och bokning:

Jonas Krantz

Butiksansvarig :

Marianne Sörensen

DP (Designated Person)

Jonas Krantz

Historie grupp:

Magnus Rönnesjö / Sofia Westerlund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Storråda 2016:

Arbetsdagar inför kommande sjösättning och säsong inleddes med alla lördagar i mars 2016

 

Sigrid Storråda sjösattes 2016-04-27 med hjälp av många medlemmar .

 

Under säsongen har föreningen vikingaskeppet Sigrid Storråda varit ute på ett 40 tals uppdrag. Cirka 1240 personer åkte med vikingaskeppet 2016.

 

Under året 2016 har vi haft ett besök av ca 9900-14000 personer (inkl. Vårrundan och charter plus turer på Läckö Slott) det blir ca 66 personer per dag under en säsong.

 

Vi har haft besök på vår hemsida av ca 150-300 personer per dag under 2016.

Samt Facebook så har vi ca 1050 medlemmar under December .

 

 

Vi deltog i Vårrundan Kinnekulle 7-8 maj 2016. Sigrid Storråda var med under två dagar .

 

Vi var även varit med på Vattenfestival den 18 juni 2016 en dag med många besök , vi fick besök av Oskar II och Mina var i hamnen under hela lördagen .

 

Vi har varit på Läckö Slott under juli och augusti månad, vi hade 4 allmänna turer och 4 st barnturer ( även några vuxna ) det var nästan slutsålt under alla turer .

 

 

Sigrid Storråda togs upp i Blomberg 2016-10-12 med hjälp av Fredrik Weihards stora traktor .

Föreningen tackar för detta arrangemang ifrån Claes , Ove, och Michael

 

Föreningen har för närvarande ca 166 medlemmar. (inkl. familjemedlemmar) .

 

Hamn / Skepp :

Vi har byggt om tältet på skeppet och ska förbättra mera under 2017, har bytt motor slang på skeppet och ska förbättrat det stora tältet under året ,

Medlemsavgiften har varit 200,- SEK under 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda

 

 

Jonas Krantz Claes Engerström Marianne Sörensen

 

 

 

 

Inge Jansson Magnus Rönnesjö Sofia Westerlund

 

 

 

 

 

Michael Lundquist Hanna Nilsson