Årsmöte 2018

Sigrid Storråda FVSS

Kommer snart ny hemsida våren 2018

Årsmöte 2018

Verksamhetsplan 2018

 

 

Årsmöte den Mars 2018 kl.10.00-14.00

 

Styrelsen för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda får härmed avge följande

Verksamhetsplan för verksamhetsåret

2018-04-01-2019-03-31

 

 

 

 

Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda

 

FVSS

Föreningens säte: Blomberg

Organisations nr: 869001-0353

Telefon: 070-564 23 90 Bankgiro: 5846-7358

 

Ramslöksbacken 5 ”Blomberg”

531 95 Källby

Hemsida: www.sigrid.se E-post: fvss@sigrid.se

 

 

 

 

 

 

FÖRENINGEN VIKINGASKEPPET SIGRID STORRÅDA

 

ÅRSREDOVISNING 2017

 

Kommer till årsmötet

 

 

 

 

 

Fastighet och anläggning:

Claes Engerström

 

Utrustning och certifikat:

Jonas Krantz / Michael Lundqvist

 

Skrov och trä:

Hanna Nilsson

 

Maskin, teknik:

Torvald Andersson / Inge Jansson

 

El och Energi

Jonas Krantz

 

Segel, rigg:

Ove Jansson / Inge Jansson

 

Trivsel (medlemsvård):

Sofia Westerlund

 

Web-master/Support :

Camilla Boring

 

Charter och bokning:

Jonas Krantz

 

Butiksansvarig :

Marianne Sörensen

 

DP (Designated Person)

Jonas Krantz

 

Historie grupp:

Magnus Rönnesjö / Sofia Westerlund