Program 2020

SIGRIDS PROGRAM 2020

VAD HÄNDER I FÖRENINGEN FVSS

 


Hösten 2020 

Du kan även boka kulturresor för privata grupper, skolor, föreningar, företag m.m.! pris 350 kr per person från Läckö Slott 3 timars tur i ett Biosfärsområde  ( minsta antalet personer 10 st och max 45 st) . 

 

Turerna görs i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg samt

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

https://vanerkulle.org/ 


VÅRRUNDAN MAJ 2021

 

Välkomna till Vikingaskeppet Sigrid Storråda i Blombergs hamn under Vårrundan Kinnekulle 2021


OBS INGEN VÅRRUNDA 2020 UTAN DET BLIR NÄSTA ÅR 2021


LÖRDAG 2021 KL. 10-18:
10.00 - 18.00 Vikingamarknad


13-14 Guidad tur med Vikingaskeppet Sigrid StorrådaSÖNDAG 2021 KL. 10-17:
10.00 - 17.00 Vikingamarknad 


13-14 Guidad tur med Vikingaskeppet Sigrid Storråda


Tur med Sigrid: 200 kr/vuxen, 50 kr/barn upp till 16 år. Max 45 passagerare.


Swish: 123 162 82 54.Kaffe- och Hamburgerservering båda dagarna, hela dagarna!


BARNTÄVLING hela helgen: Teckna din egen tolkning av ett vikingaskepp! Du kan vinna en familjebiljett på en tur vid Läckö Slott.


Vikingamarknad :

Vi kommer att ha flera kända marknads stånd under två dagar som vill leverera bra vikingamarknad , vill du vara med som utställare Kontakta Kennet Unger ( Läckö Honung ) för plats och pris .


Samarrangemang: Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda och Studiefrämjandet Skaraborg.


Blombergs hamn, Jonas Krantz, 070-671 04 57


ÅRSMÖTE 2020 


Kallelse och Föredragningslista för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda årsmöte 2020

Plats:  Medelplana bygdegård, 533 94 Hällekis

När:  9 Mars 2020 klockan 18.00-21.00 


 1. Val av mötesordförande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassörens rapport
 8. Revisorernas rapport
 9. Fråga om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter
 11. Budget för kommande år/styrelsens verksamhetsplan
 12. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av ombud och kommittéer
 16. Val av valberedning
 17. Nya medlemmar under föregående år
 18. Motioner
 19. Övriga ärenden
 20. Mötet avslutas


För mera info om repektive Rapport eller Planering tryck på namnet .


Ekonomisk Rapport 2019 // Verksamhets Berättelse 2019 // Verksamhets Planering 2020 // Bokningar-Budget 2020 // Läckö Slott 2020Var vänlig betala medlemsavgiften 200  kr 

Via din Internetbank betala in på bankgirot eller swish 123 162 82 54 


Adress:

Föreningens säte: Blomberg Organisationsnr: 869001-0353
FVSS Bankgiro: 5846-7358            swish : 123 162 82 54
(Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda)
Ramslöksbacken 5   Blomberg                                                                                                                                                                                531 40 Källby
Hemsida:
www.sigrid.se      Swish : 123 162 82 54   E-post: fvss@sigrid.se 

BOKA EN KULTURRESA MED SIGRID!


Boka gärna en tur med oss för er förening, skola, arbetsplats, kompisgäng, fest, bröllop m.m.

För skolor tar vi emot klasser från 3:e till 9:e klass, med guide ombord för en lärorik kultur- och historietur.

Hör av er till ordförande Jonas Krantz på 070-671 04 57 vid frågor och bokning.

FÖRENINGEN VIKINGASKEPPET SIGRID STORRÅDA

KONTAKTA SIGRID

 

 

Blombergs hamn

533 93 Källby

 

fvss@sigrid.se

 

Ordförande Jonas Krantz:

070-671 04 57

 

Organisationsnr: 869001-0353

Bankgiro: 5846-7358

Swish: 123 162 82 54

SAMARBETSPARTNERS
Tack för att du besöker Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storrådas hemsida!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera