Skeppets historia

SKEPPETS HISTORIA


Långskeppet Sigrid Storråda har varit med om många äventyr. Läs mer om hennes historia och turer runtom i riket här!


Sigrid är ju en kopia av en norsk båt - finns det då inga västgötska vikingaskepp att rekonstruera? Jovisst - Äskekärrsskeppet från Göta älv var ett 16 meter långt vikingaskepp från 900-talet vars "kopia" heter Vidfamne, dock inte ens omnämnd på Historiska museets hemsida om vikingatiden. Läser man den sidan bringas man i uppfattningen att svenska vikingar endast fanns runt Mälarens stränder med några undantag på Gotland.


Welcome to Sigrid Storråda, where we embrace the Viking spirit! Our Viking ships are meticulously crafted, each one a replica of a Norwegian original. Step aboard and experience history come to life! Join us on a journey that takes you back in time to the era of the mighty Vikings. Discover the skill and artistry that went into building these iconic vessels. Whether you're a history buff, a sailing enthusiast, or just looking for a unique experience, our Viking ships are sure to leave you in awe. Sail with us on the open seas and feel the power of these majestic ships as they slice through the waves. Experience the thrill of adventure and the pride of being part of a legendary crew. Welcome aboard, let's set sail together!


Föreningen har funnits sedan 1993 och har tagit hand om långskeppet Sigrid Storråda sedan hennes sjösättning 1995. Sigrids hem under vintern är i Gumsviken i Blombergs hamn vid Kinnekulles fot vid Vänern. Här finns även en utställning om drakskeppet och om vikingarna och mera information om vårt fina Biosfärsområde , se hemsida

http://vanerkulle.org/


OM SIGRID


Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda bildades 1993 i samband med bygget av skeppet Sigrid Storråda. Hon sjösattes 17 maj 1995 och döptes 17 juni 1995 av skådespelerskan Birgitta Andersson med 25 000 st besökare denna dag .


Sigrid är en fullskalemodell av det norska Gokstadskeppet från 900-talet och är 24 meter långt, 5,3 meter brett, har en fällbar mast och väger 17 ton. Hon kan tas framåt med 16 par åror, segel - eller en (vikingatida) Penta motor!


Sigrid har sin hemhamn i Blombergs hamn i Vänern vid Kinnekunnekulles fot, och befinner sig ofta en tid vid Läckö Slott under sommaren .

Sigrid underhålls och körs av medlemmar i föreningen, och går att boka för kulturresor på Vänern.

 

Varje sommar åker vi ut på Vänern på kulturresor, guidade turer där resenärerna får reda på mer om Sigrid - både skeppet och vikingakvinnan hon är namngiven efter - och får ta del av den vackra Vänerskärgården i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle!

 

Att färdas med Sigrid Storråda är en upplevelse. Hon glider genom vattnet utan att lämna några svallvågor efter sig. Vi upplever samma känsla som våra förfäder hade när de seglade över Vänern för tusen år sedan.


Step aboard the magnificent Viking ship, "Sigrid Storråda," and immerse yourself in a journey through history and adventure. Welcome all to experience the legacy of Sigrid Storråda, a powerful and influential Viking queen who left her mark on the seas.


Explore the rich heritage of Sigrid Storråda as you sail on this exceptional Viking ship. Welcome aboard to discover the stories, traditions, and spirit of the fearless queen who inspired generations with her courage and leadership.


 

Vill ni göra ett besök mellan oktober och april, kontakta föreningens ordförande Jonas Krantz på 070-6710457 så kan vi skräddarsy ett besök.

 

Du kan även boka skeppet för kulturresor för din förening, företag, kalas, bröllop m.m. Kontakta oss gärna för frågor!

 

Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden och Biosfärs Föreningen .